OM GLASÖGONHUSET

Ett familjeföretag, sedan 1982

Glasögonhuset grundades av Esbjörn Telemo 1974 på Storgatan i Örebro. Efter bara några år så började Lars Älgå jobba där som lärling och när han var färdig optiker så tog han över företaget 1982. Efter 30 år som ägare gav han stafettpinnen vidare till sonen Linus Älgå som har haft företaget sedan 2012.

Nu jobbar Linus tillsammans med Linda Holgersson för att företaget skall fortsätta vara det självklara valet för Örebroare när man vill ha de snyggaste och bästa glasögonen.

Policy

Synologen är en medlemsorganisation med en central ledning som hjälper medlemmarna att driva utvecklingen framåt. Tillsammans skapar vi mervärden som gör att vi stärker vår position och konkurrenskraft som en sammanslutning av experter.

Vårt mål är att hjälpa varje kund att hitta den bästa synlösningen för just deras behov - från första kundkontakt till slutleverans av produkt och tjänst. Vi ska möta kundens behov och önskemål med ärlighet, respekt och intresse.

Vi ska genom rätt metoder, verktyg och kontakter säkra att vår verksamhet uppfyller ställda krav och förväntningar både ur kvalitets- och miljöhänseende.

Vårt erbjudande av kvalitativ synvård åstadkommer vigenom fortlöpande vidareutbildning, en lång samlad branscherfarenhet och stor yrkeskunskap.

Genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapar vi förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi strävar efter att införliva miljöfrågorna i alla delar av vår verksamhet och har som åtagande att skydda miljön och långsiktigt arbeta mot en hållbar utveckling genom:

  • avfallsminskning
  • minskad energiförbrukning
  • minskad kemikalieanvändning
  • att minimera användningen av fossila bränslen inom transporter

Förutom ovan nämnda åtaganden strävar vi efter att förlänga livslängden på de glasögon vi säljer. Detta gör vi genom att reparera trasiga glasögon där så är möjligt och genom att samla in begagnade glasögon och skänka dem till hjälporganisationer som arbetar för att de som inte själva kan införskaffa synhjälpmedel får hjälp att se.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete och ser miljölagstiftningen som en miniminivå.​